All Market Actors

Information

Registered Address: Univerzitná 8215/1, Žilina 01026
Slovensko
Legal Form:  Verejnoprávna inštitúcia
Sector:  Academic Sector
Registration number:  00397563
Web:  http://cetra.uniza.sk/
SK NACE:  Terciárne vzdelávanie [85420]

General Overview

Jedna z dvoch slovenských inštitúcií, ktorým bol po overení vedeckej, výskumnej a organizačnej spôsobilosti v roku 2000 zástupcami Európskej komisie pridelený titul Centrum excelencie

Smart Mobility Activities

Úspešný žiadateľ projektu Výskum a optimalizácia automatizovaných cestných vozidiel na základe forenzného skúmania dopravných nehôd z OPVaI. Úspešný žiadateľ projektu VEfektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov z OPVaI.
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Neurčené / N/A