Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Univerzitná 8215/1, Žilina 01026
Slovensko
Právna forma:  Verejnoprávna inštitúcia
Sektor:  Akademický sektor
IČO:  00397563
Web:  http://cetra.uniza.sk/
SK NACE:  Terciárne vzdelávanie [85420]

Všeobecná charakteristika

Jedna z dvoch slovenských inštitúcií, ktorým bol po overení vedeckej, výskumnej a organizačnej spôsobilosti v roku 2000 zástupcami Európskej komisie pridelený titul Centrum excelencie

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Úspešný žiadateľ projektu Výskum a optimalizácia automatizovaných cestných vozidiel na základe forenzného skúmania dopravných nehôd z OPVaI. Úspešný žiadateľ projektu VEfektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov z OPVaI.
Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Neurčené / N/A