All Market Actors

Information

Registered Address: Univerzitná 8215/1, Žilina 01026
Slovensko
Legal Form:  Verejnoprávna inštitúcia
Sector:  Academic Sector
Registration number:  00397563
Web:  http://www.ukai.uniza.sk/
SK NACE:  Terciárne vzdelávanie [85420]

General Overview

Výskum a vývoj v oblasti High-Tech, prenos najnovších technológií, poznatkov a inovácií do priemyslu, výskum a analýza faktorov ovplyvňujúcich konkurencieschopnosť slovenského priemyslu

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Neurčené / N/A