Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Univerzitná 8215/1, Žilina 01026
Slovensko
Právna forma:  Verejnoprávna inštitúcia
Sektor:  Akademický sektor
IČO:  00397563
Web:  http://www.ukai.uniza.sk/
SK NACE:  Terciárne vzdelávanie [85420]

Všeobecná charakteristika

Výskum a vývoj v oblasti High-Tech, prenos najnovších technológií, poznatkov a inovácií do priemyslu, výskum a analýza faktorov ovplyvňujúcich konkurencieschopnosť slovenského priemyslu

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Neurčené / N/A