All Market Actors

Information

Registered Address: Čulenova 6 816 47 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Akciová spoločnosť
Sector:  Public/Governmental Sector
Registration number:  35823551
Web:  https://www.skupinazse.sk
SK NACE:  Vedenie firiem [70100]

General Overview

Služby v oblasti distribúcie, predaja, výkupu a výroby elektrickej energie. Kalibrácia a overovanie elektromerov

Use case:  Žiadne
Role in the Smart Mobility Ecosystem: E-Mobility
Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná individuálna
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)