Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Čulenova 6 816 47 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  35823551
Web:  https://www.skupinazse.sk
SK NACE:  Vedenie firiem [70100]

Všeobecná charakteristika

Služby v oblasti distribúcie, predaja, výkupu a výroby elektrickej energie. Kalibrácia a overovanie elektromerov

Prípad použitia (Use case):  Žiadne
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)