All Market Actors

Information

Registered Address: Kutlíkova 1755/17, Bratislava 85102
Slovensko
Legal Form:  Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)
Sector:  Non-profit Sector/Civil Society and Media
Registration number:  17314798
Web:  https://www.zep.sk
SK NACE:  Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských členských organizácií [94110]

General Overview

Profesné združenie pôsobiace v oblasti elektrotechniky a elektroniky, informačných a komunikačných technológií

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A