Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Kutlíkova 1755/17, Bratislava 85102
Slovensko
Právna forma:  Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  17314798
Web:  https://www.zep.sk
SK NACE:  Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských členských organizácií [94110]

Všeobecná charakteristika

Profesné združenie pôsobiace v oblasti elektrotechniky a elektroniky, informačných a komunikačných technológií

Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A