All Market Actors

Information

Registered Address: Karadžičova 35, 811 07 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  46193154
Web:  https://
SK NACE:  Geologický prieskum [71122]

General Overview

Geologické práce: projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh geologického výskumu a geologického prieskumu živnotného prostredia, vykonávanie geochemických prác pre geologický výskum a geologický prieskum

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A