Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Karadžičova 35, 811 07 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  46193154
Web:  https://
SK NACE:  Geologický prieskum [71122]

Všeobecná charakteristika

Geologické práce: projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh geologického výskumu a geologického prieskumu živnotného prostredia, vykonávanie geochemických prác pre geologický výskum a geologický prieskum

Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A