All Market Actors

Information

Registered Address: Drevená 766/1 924 01 Galanta
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  36275131
Web:  https://
SK NACE:  Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel 77110

General Overview

Poskytovateľ služieb prenájmu a lízingu automobilov

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Inteligentná mobilita
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná individuálna
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)