Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Drevená 766/1 924 01 Galanta
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  36275131
Web:  https://
SK NACE:  Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel 77110

Všeobecná charakteristika

Poskytovateľ služieb prenájmu a lízingu automobilov

Funkcia v ekosystéme: Inteligentná mobilita
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)