All Market Actors

Information

Registered Address: Svätoplukova 957/4 82108 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)
Sector:  Non-profit Sector/Civil Society and Media
Registration number:  51757303
Web:  https://
SK NACE:  Činnosti záujmových organizácií [94992]

General Overview

Oz s cieľom primárne sa venovať témam spojením s využívaním internetu a moderných technológií, ktoré súvisia aj so zdieľanou ekonomikou, digitálnymi službami a inovatívnymi „smart“ riešeniami.

Smart Mobility Activities

Témy súvisiace so zdieľanou ekonomikou, digitálnymi službami a inovatívnymi „smart“ riešeniami.
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Neurčené / N/A
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná
Neurčené / N/A