Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Svätoplukova 957/4 82108 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  51757303
Web:  https://
SK NACE:  Činnosti záujmových organizácií [94992]

Všeobecná charakteristika

Oz s cieľom primárne sa venovať témam spojením s využívaním internetu a moderných technológií, ktoré súvisia aj so zdieľanou ekonomikou, digitálnymi službami a inovatívnymi „smart“ riešeniami.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Témy súvisiace so zdieľanou ekonomikou, digitálnymi službami a inovatívnymi „smart“ riešeniami.
Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná
Neurčené / N/A