All Market Actors

Information

Registered Address: Ľubľanská 1, 83102 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)
Sector:  Non-profit Sector/Civil Society and Media
Registration number:  36064645
Web:  https://
SK NACE:  Činnosti ostatných členských organizácií [94999]

General Overview

Think tank zaoberajúci sa územným plánovaním, regionálnym rozvojom, ekológiou a životným prostredím, geografickými informačnými systémami, udržateľnou dopravou a mobilitou

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A