Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Ľubľanská 1, 83102 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  36064645
Web:  https://
SK NACE:  Činnosti ostatných členských organizácií [94999]

Všeobecná charakteristika

Think tank zaoberajúci sa územným plánovaním, regionálnym rozvojom, ekológiou a životným prostredím, geografickými informačnými systémami, udržateľnou dopravou a mobilitou

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A