All Market Actors

Information

Registered Address: Starohájska 10, 917 01 Trnava
Slovensko
Legal Form:  Záujmové združenie právnických osôb
Sector:  Public/Governmental Sector
Registration number:  42053315
Web:  https://
SK NACE:  Činnosti ostatných členských organizácií [94999]

General Overview

Hlavným cieľom združenia je obhajovať záujmy samosprávnych krajov a ich obyvateľov pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií, zjednocovať postup členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov samospráv

Smart Mobility Activities

Zriadený stály výkonný sekretariát na pripomienkovanie strategických dokumentov ktoré sa týkajú ich činnosti https://www.trnava-vuc.sk/9210-hu/sekretariat-sk-8/ a viac info o sekretariate tu https://www.trnavskyhlas.sk/c/25070-zdruzenie-samospravnych-krajov-sk8-bude-matkancelariu-v-trnave.htm
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A