Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava
Slovensko
Právna forma:  Záujmové združenie právnických osôb
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  42053315
Web:  https://
SK NACE:  Činnosti ostatných členských organizácií [94999]

Všeobecná charakteristika

Hlavným cieľom združenia je obhajovať záujmy samosprávnych krajov a ich obyvateľov pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií, zjednocovať postup členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov samospráv

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Zriadený stály výkonný sekretariát na pripomienkovanie strategických dokumentov ktoré sa týkajú ich činnosti https://www.trnava-vuc.sk/9210-hu/sekretariat-sk-8/ a viac info o sekretariate tu https://www.trnavskyhlas.sk/c/25070-zdruzenie-samospravnych-krajov-sk8-bude-matkancelariu-v-trnave.htm
Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A