All Market Actors

Information

Registered Address: Karpatská 6173/2 97411 Banská Bystrica
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  50719530
Web:  https://
SK NACE:  Stolárske práce [43320]

General Overview

Výroba nábytku a montáž kuchynských liniek. Maloobchodný a veľkoobchodný predaj nábytku.

Smart Mobility Activities

Žiadateľ vo výzve na predkl. žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách (MH SR, 2019)
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A