Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Karpatská 6173/2 97411 Banská Bystrica
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  50719530
Web:  https://
SK NACE:  Stolárske práce [43320]

Všeobecná charakteristika

Výroba nábytku a montáž kuchynských liniek. Maloobchodný a veľkoobchodný predaj nábytku.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Žiadateľ vo výzve na predkl. žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách (MH SR, 2019)
Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A