V hlavnom text uveďte informácie o projekte – čím chcete projekt prezentovať. Odporúčame uviesť stručný popis projektu, jeho hlavné a čiastkové ciele; aktivity projektu; jeho výsledky, dopady (napríklad na dané odvetvie) a výstupy (napr. konkrétne produkty); celkovú výšku investície/rozpočtu; priebeh projektu a ponaučenia z praxe, prípadne víziu do budúcnosti a udržateľnosť projektu.

Nemáte oprávnenie na zobrazenie tejto stránky.