Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Dúbravca 5, Martin 036 01
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  36399604
Web:  https://www.a-en.com
SK NACE:  Predaj elektriny [35140]

Všeobecná charakteristika

Obchod s elektrickou energiou. Energetické poradenstvo a výskum

Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A