Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Tuhovská 29 831 06 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  31389325
Web:  https://www.abb.sk
SK NACE:  Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov [33200]

Všeobecná charakteristika

Prenos a rozvod elektrickej energie, riadenie energetických sietí, robotika a automatizácia výrobných procesov, elektrické pohony, elektroinštalácie a systémové technológie budov

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Infraštruktúra nabíjania elektroáut. Najvýznamnejšou aktivitou je budovanie siete nabíjacej infraštruktúry pre ZSE Drive.
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Technológia vozidla
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)