Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  46278320
Web:  https://www.aerobtec.sk
SK NACE:  Výroba nástrojov a zariadení na meranie, testovanie a navigovanie [26510]

Všeobecná charakteristika

Hardvérové a softvérové riešenia pre drony a robotov

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Vývoj bezpilotných lietajúcich prostriedkov
Funkcia v ekosystéme: Autonómna mobilita
Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Nákladná
Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Vzdušná (letecká) a kozmická doprava