Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Tallerova 4 811 02 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  48257770
Web:  https://ai-maps.com/
SK NACE:  Počítačové programovanie [62010], Iná tlač [18120]

Všeobecná charakteristika

Inteligentné mapové aplikácie, ktoré rozširujú dáta zákazníka o priestorový rozmer a vizualizujú ich interaktívnou formou v segmentoch location intelligence, reality, poľnohospodárstvo a vinohradníctvo

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Letecké snímkovanie pomocou dronov, lokačné analýzy
Funkcia v ekosystéme: Inteligentná mobilita
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A