Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Mlynská dolina 41, Bratislava 811 02
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  31361552
Web:  https://www.anasoft.sk
SK NACE:  Počítačové programovanie [62010]

Všeobecná charakteristika

IT spoločnosť poskytujúca softvérové riešenia a služby, vývoj softvéru na mieru, integrácia aplikácií, služby v oblasti bezpečnosti IT, management infraštruktúry. Tvorbe softvérových riešení a technologických inovácií, ktoré podporujú digitálnu transformáciu.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Produkty VIATUS-Trasportation Managment System, EMANS - Smart Industry & Logistics, DECEUS - Cyber Deception Technology, výskumno-vývojové projekty-HMI, Big data, AI, digitálna transformácia, IT security, výskumno-vývojové laboratóriá
Funkcia v ekosystéme: Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A