Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Staviteľská 1 831 04 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  31327257
Web:  https://www.appliedp.sk
SK NACE:  Výroba nástrojov a zariadení na meranie, testovanie a navigovanie [26510], Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i. n. [28990]

Všeobecná charakteristika

Výskum, vývoj a poradenská činnosť v oblasti prvkov, zariadení a systémov pre úsporu energie.

Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Technológia vozidla
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A