Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Puškinova 2646/23 911 01 Trenčín
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  44343311
Web:  https://www.argus-ds.sk
SK NACE:  Inžinierske činnosti a poradenstvo [71121], Ostatné inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo [71129]

Všeobecná charakteristika

Projektová a inžinieringová spoločnosť so zameraním na budovanie ciest, cestných objektov a inžiniering

Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)