Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Mlynské nivy 7816/14, Bratislava 82109
Slovensko
Právna forma:  Záujmové združenie právnických osôb
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  30843707
Web:  https://www.lizing.sk
SK NACE:  Ostatné pomocné činnosti v poisťovníctve a dôchodkovom zabezpečení [66290]

Všeobecná charakteristika

Záujmové združenie združujúce spoločnosti zaoberajúce sa podnikaním v oblasti dlhodobého prenájmu majetku.

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A