Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: 1. mája 32, Žilina 01001
Slovensko
Právna forma:  Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  17066212
Web:  https://www.znalci.sk
SK NACE:  Činnosti ostatných členských organizácií [94999]

Všeobecná charakteristika

Organizovanie pravidelných odborných seminárov a konferencií pre znalcov cestnej dopravy.

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)