Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Čerešňová 28, Trnava 917 08
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  45919887
Web:  http://www.aspecta.sk/
SK NACE:  Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov [62090]

Všeobecná charakteristika

Poskytovateľ IT služieb a produktov

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Dlhoročný poskytovateľ nástrojov na dátovú analytiku a vývoj softvéru. Ich zákazníkmi sú VW aj JLR
Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A