Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Galvaniho 17/B, Bratislava 821 04
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  00602311
Web:  https://www.assecosolutions.eu
SK NACE:  Počítačové programovanie [62010]

Všeobecná charakteristika

Vývoj a predaj komplexných informačných systémov. Služby v oblasti IT pre podnikateľskú sféru a verejnú správu.

Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A