Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Ondavská 8, 82108, Bratislava, Slovakia (Autech s. r. o.), Pestovateľská 8A, 821 04, Bratislava (office-4ENERGY)
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  46479848
Web:  https://www.agevolt.com/en/home-page/
SK NACE:  Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí [42220], Elektrická inštalácia [43210]

Všeobecná charakteristika

Výrobca hardvéru a softvéru nabíjacích staníc pre elektrické autá

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Výrobca hardvéru a softvéru nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá AC-22kW a systém manažmentu energie do 2500A. Inteligentný manažment výkonu založený na súčasnej dostupnej kapacite budovy
Prípad použitia (Use case):  Iné
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Inteligentná mobilita
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)