Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Trenčianska 460, Púchov 020 01
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  31643884
Web:  https://www.mhdpuchov.sk
SK NACE:  Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava [49310]

Všeobecná charakteristika

Autobusový dopravca

Prípad použitia (Use case):  Iné
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná hromadná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)