Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Einsteinova 23, Bratislava 851 01
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  31345603
Web:  https://www.basf.sk
SK NACE:  Výroba plastov v primárnej forme [20160]

Všeobecná charakteristika

Výroba chemikálií, vrátane riešení pre hromadnú dopravu, inovácií pre automobilový priemysel inšpirované chémiou pre mobilitu budúcnosti - znižovanie emisií, hospodárenie s teplom, e-mobilita, ľahké konštrukcie a spotreba paliva a pre letecký priemysel.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Dodáva a vyvíja funkčné materiály a riešenia, ktoré umožňujú efektívnejšiu výrobu a prevádzku vozidiel.
Funkcia v ekosystéme: Technológia vozidla
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava