Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Staré Grunty 205/18, Bratislava 84104
Slovensko
Právna forma:  Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  51191857
Web:  https://foundation.biotron.io/#/
SK NACE:  Činnosti záujmových organizácií [94992]

Všeobecná charakteristika

Získavanie dát a dátová analytika pre retail, zdravotnícky priemysel a dopravu.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Dátové a analytické štúdio poskytujúce komplexné dátové riešenia na vytváranie a zlepšovanie produktov, služieb a tokov výnosov
Funkcia v ekosystéme: Inteligentná mobilita
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A