Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  52010988
Web:  https://biotron.io/#/
SK NACE:  Ostatné vzdelávanie i. n. [85590]

Všeobecná charakteristika

Získavanie dát a dátová analytika pre end-to-end riešenia, využívanie blockchain riešení

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Startup vyvíjajúci platformu Mobilyze pomáhajúcu sieťam nabíjačiek pre elektromobily nájsť vhodné miesta na ich umiestnenie na základe reálneho a očakávaného dopytu
Prípad použitia (Use case):  Iné
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Multimodálna / kombinovaná