Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Kutlíkova 3947/13/D 851 02 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  48058947
Web:  http://branconsulting.sk/en/
SK NACE:  Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia [70220]

Všeobecná charakteristika

Konzultačná spoločnosť so zameraním na e-mobilitu a inteligentné technológie

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Konzultácie zamerané na e-mobilitu
Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)