Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Mliekarenská 10 824 92 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  35892404
Web:  https://www.cscargo.sk
SK NACE:  Nákladná cestná doprava [49410]

Všeobecná charakteristika

Komplexné logistické služby. Riadené skladovanie, medzinárodná a vnútroštátna doprava

Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Multimodálna / kombinovaná