Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Kračanská cesta 51, 92901 Dunajská Streda
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  34125591
Web:  https://www.c2i.sk
SK NACE:  Výroba ostatných plastových výrobkov [22290]

Všeobecná charakteristika

Zaoberajú sa návrhom, výrobou a predajom inovatívnych kompozitných výrobkov. Medzi zákazníkmi sú svetoznámi výrobcovia rôznych závodných automobilov, lodí, lietadiel

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Vlastný R&D, inovačné projekty v oblasti progresívnych materiálov
Funkcia v ekosystéme: Technológia vozidla
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava