Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Univerzitná 8661/6A, Žilina 010 08
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  44964676
Web:  https://www.ceit-europe.com
SK NACE:  Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied [72190]

Všeobecná charakteristika

Inovácia produktov, technológií, procesov a systémov. Projektovanie, priemyselná automatizácia, poradenstvo. Inovácie procesov, riešenie digitálnej továrne.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Výskum, vývoj, výroba, integrácia, prevádzka automatických logistických systémov. Technologický partner podnikov, ktoré vykročili na cestu Industry 4.0. Úspešný žiadateľ projektu Inovatívne autonómne logistické vozidlo z OPVaI.
Prípad použitia (Use case):  Automatizované doručovanieAutonóna jazda bez asistencie vodiča
Funkcia v ekosystéme: Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A