Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Mlynské nivy 48, Bratislava 821 09
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  36797332
Web:  https://www.cez.sk
SK NACE:  Predaj elektriny [35140]

Všeobecná charakteristika

Predaj elektrickej energie

Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A