Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Strojárenská 5487, 917 02 Trnava
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  44101937
Web:  https://www.cstt.sk
SK NACE:  Výstavba ciest a diaľnic [42110]

Všeobecná charakteristika

Dopravné ,inžinierske, pozemné a vodohospodárske stavby. Inžinierska, projekčná a geodetická činnosť.

Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)