Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Kupeckého 3 821 08 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  47553111
Web:  https://cykloprojekt.sk/
SK NACE:  Inžinierske činnosti a poradenstvo [71121], Sprostr.obch.s rozl.tov. [46190]

Všeobecná charakteristika

Spoločnosť poskytuje komplexné dopravno-technické riešenia pre bicyklovú dopravu

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Projektovanie cyklistickej infraštruktúry, spracovanie strategických plánov nemotorovej dopravy. Správa inteligentných systémov požičovní bicyklov
Prípad použitia (Use case):  Práce na ceste (road works)
Iné
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)