Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Ilkovičova 3 841 04 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  35887061
Web:  https://www.danubiananotech.com/
SK NACE:  Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied [72190]

Všeobecná charakteristika

Skúmanie a výroba grafénu a zariadení na jeho báze

Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)