Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Bardejovská 6, Košice 043 29
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  31701914
Web:  https://www.dpmk.sk
SK NACE:  Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava [49310]

Všeobecná charakteristika

Mestský dopravný podnik

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Úspešný žiadateľ projektu Nákup vysokoenvironmentálnych nízkopodlažných autobusov MHD v DPMK, a.s. z IROP.
Funkcia v ekosystéme: Inteligentná mobilita
Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná hromadná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)