Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Kvačalova 2, Žilina 011 40
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  36007099
Web:  https://www.dpmz.sk
SK NACE:  Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava [49310]

Všeobecná charakteristika

Mestský dopravný podnik

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Úspešný žiadateľ projektu Modernizácia vozidlového parku nákupom autobusov MHD v Žiline z IROP.
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná hromadná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)