Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Letisko M. R. Štefánika , Bratislava 82305
Slovensko
Právna forma:  Rozpočtová organizácia
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  42355826
Web:  https://www.nsat.sk
SK NACE:  Podpora a usmerňovanie ekonomiky [84130]

Všeobecná charakteristika

Organizačná správa Leteckého úradu, Štátnej plavebnej správy a Úradu pre reguláciu železničnej dopravy.

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná