Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Kominárska 141/2,4 832 03 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  31322000
Web:  https://www.dopravoprojekt.sk
SK NACE:  Architektonické činnosti [71110]

Všeobecná charakteristika

Projektové a prieskumné práce, konzultačno-inžinierske, expertízne a poradenské služby (diaľnice, mestské komunikácie)

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)