Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Wolkrova 4, 851 01 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  35875895
Web:  https://www.dssi.sk
SK NACE:  Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia [70220]

Všeobecná charakteristika

Výskum a vývoj. Experimentálny vývoj, konštrukcia a modernizácia mobilnej techniky

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Úspešný žiadateľ o podporu projektu Autonómne, inteligentné, robotické vozidlá s elektrickým pohonom novej generácie z OPVaI
Funkcia v ekosystéme: Autonómna mobilita
Predmet dopravy:  Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)